Již nemusíte jezdit se svým vozem v záruce do značkového autoservisu na běžnou údržbu a opravy

 

Zákazník tak může využívat širší nabídky i finančních výhod při nákupu a servisu vozidel.

Servisní koncepty přinášejí nové možnosti. Rozsáhlá reforma pravidel hospodářské soutěže při prodeji a servisu automobilů přinesla v loňském roce rozsáhlé změny také do našich servisů. Cílem celé reformy je zvýšení konkurence v oboru. V oblasti oprav automobilů pak majitelé vozidel získali snazší přístup k poprodejnímu servisu za nižší ceny.

Od loňského roku můžete, bez ztráty záruky, servisovat vůz v jakékoli autoopravně, která ale musí splňovat určité podmínky. Autoservis musí například zajistit, aby při opravě byly používány originální nebo kvalitativně rovnocenné náhradní díly. Majitel vozidla se pak nemusí nijak obávat, že by při opravách v jiném, než značkovém servisu, přišel o možnost garancí. „Pokud si majitel nechá udržovat, nebo opravovat svůj automobil v nezávislém servisu, může totiž výrobce vozu vypovědět garanci pouze v případě, když bude tato oprava či údržba provedena špatně, nebo v rozporu s technickými informacemi,“ informuje Jiří Čikl, vedoucí manažer projektu AUTOSALON.

 A o co se vlastně jedná? Budoucnost autoopravárenství v současné době nespočívá jen ve včasném zásobování kvalitními náhradními díly, ale především ve špičkové diagnostice, aktualizovaných technických informacích a pravidelném vzdělávání servisních odborníků. Tuto filozofii odráží právě „Servisní koncept“. Tyto projekty nejsou jen rozšířenou smlouvou o odběru náhradních dílů, kde je systémem bonusů zvýhodněna autoopravna při jejich dlouhodobém odběru. „Servisní koncept“ klientům především usnadňuje přístup ke kvalitnímu přístrojovému vybavení, k systematickému vzdělávání a také k potřebným informacím.

„Na pravidelnou údržbu a servis vozu existuje řešení, které si jeho majitel může zvolit z nabídky ležící někde uprostřed mezi značkovým dealerem/autoservisem a nezávislou autoopravnou,“ říká například Lenka Křivancová, product manager Servisních konceptů z divize Automobilová technika společnosti BOSCH.

Servisní koncept AutoPROFITEAM lze specifikovat ve dvou rovinách. V rovině profesní se jedná o tým značkových i neznačkových autoopraven, distributorů a prodejen náhradních dílů a autopříslušenství, školicích zařízení, dodavatelů servisní a garážové techniky a dalších partnerů - specializujících se na podpůrné aktivity určené k neustálému rozvíjení a posilování schopností zapojených servisů dlouhodobě obstát v konkurenčním prostředí, zvládnout rychle se měnící nároky na opravu vozidel a udržet si tím dostatek spokojených klientů. V rovině vztahu k zákazníkům má AutoPROFITEAM stanoven jako hlavní cíl profesionální služby motoristům, směřující k plnému vyřešení jejich potřeb, a tím i jejich maximální spokojenosti. „Každý člen AutoPROFITEAMu musí umět svého klienta nejen přátelsky vyslechnout, ale také mu kvalifikovaně poradit a za odpovídající cenu rychle a kvalitně provést potřebnou opravu, prohlídku vozu či jinou službu. Naším cílem je utvářet vnímání pojmu AutoPROFITEAM motoristou jako záruky profesionálních služeb v celostátní síti a jako správnou adresu pro komplexní péči o jeho vozidlo,“ říká za další z projektů Robert Babor, marketing manager společnosti APM-Automotive, s.r.o.

Společnost Auto Štangl zastřešuje a zřizuje v současné době šest různých konceptů podle možností a typu servisu a jeho požadavků. Všechny servisní koncepty jsou přitom postaveny na úzké vzájemné spolupráci. Technická školení, která společnost Auto Štangl na letošní rok naplánovala, umožní smluvním servisům další zdokonalování a rozšiřování odborných znalostí, které jsou dnes tak nutné. Náročnost oprav na technické znalosti a speciální vybavení servisu totiž neustále roste.

Také společnost ELIT CZ, spol. s r. o. připravila pro letošní rok v programu PARTNER ELIT celou řadu novinek a inovací. Například PARTNER ELIT Autoservis PLUS je program pro servisy PARTNER ELIT, které nabízejí motoristům nadstandardní služby, jako jsou například prodloužená otevírací doba, zapůjčení náhradního vozidla, přistavení vozu na dohodnuté místo apod. Zákazníci zapojení v tomto programu dostávají kromě jiného také například prostředky na realizaci regionální marketingové podpory.

Komisní prodej - mezi kým se v tomto případě uzavírá kupní smlouva?

Většina běžných autobazarů prodává formou „komisního prodeje“- tzn. prodávané automobily jsou v majetku třetí osoby a autobazar figuruje v kupní smlouvě jako překupník neboli zprostředkovatel obchodu. Autobazary prodávající touto formou nenesou za prodaný automobil žádné garance a nemají vůči kupujícímu žádné závazky. To může být problémem při následně vzniklé závadě, kterou potom neřešíte s autobazarem, ale s prodávajícím. Pokud jste se ale rozhodli pro nákup takového auta, doporučujeme si předem prověřit komu auto patří a kde je bydliště majitele. Obvykle se reklamace se vzdáleným majitelem těžko a většinou také neúspěšně řeší. Nechejte si auto pečlivě zkontrolovat (nejlépe svým automechanikem nebo v odborné servisu, překontrolujte si přejímací protokol o vozidle. Často se stává, že v protokole je poznámka, že „auto je v horším stavu než pojízdném“ – ochrana autobazaru před případnou reklamací. Obvykle Vám tyto autobazary nenabízí ani poprodejní servis nebo pomoc při řešení závad. Volba autobazaru pro nákup ojetého auta je na straně zákazníka. My Vám garantujeme, že uvedené problémy u nás nenajdete. Auta pro prodej nakupujeme v zahraničí – ve většině případů po prvním majiteli a se servisní knížkou.

Platí i na ojetá auta záruka? S kým ji mám řešit?

Na ojeté osobní automobily platí 6 měsíců tzv. záruka na „skryté vady“. V praxi je to ale velmi složité prodejci dokázat, že na vozidle se vyskytovala konkrétní závada již při koupi. Reklamace končí obvykle slovy „koupili jste ojetý automobil a ne nový“ nebo telefonátem s majitelem (pokud se Vám ho podaří sehnat), který se závadou samozřejmě nechce nic dělat. Nezbývá než opravu zaplatit nebo spor řešit soudní cestou. Opět připomínám, že běžný autobazar za auta neručí a proto jakákoliv reklamace je problematická. Zárukou a předcházení sporům je výběr prodejce. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc a řešit případné následné problémy – a to vždy se snahou oboustranné spokojenosti.

Vždy konzultujeme s klientem, jak a po jaké době k závadě došlo a snažíme se navrhnout řešení a opravu. Podle našich zkušeností je 70% závad vzniklých po prodeji na automobilech způsobeno nedostatečnou péčí a kontrolou ze strany nového majitele. Ale i v takových případech klientům vycházíme vstříc.

Proč nelze u všech autobazarů stanovit stejné podmínky prodeje a záruky?

Současné zákony v ČR umožňují pro autobazary několik způsobů prodeje ojetých automobilů. Autobazar může auta vlastnit (nejideálnější případ pro zákazníka), dále může auta prodávat v komisním prodeji nebo může být pouhým zprostředkovatelem. Současně se také tyto prodeje liší i reklamačními možnostmi. V ČR je platná obecně tzv. záruka na „skryté vady“. Pod tímto pojmem si můžeme vysvětlit cokoliv a hlavně se obtížně a prokazatelně dokazuje, že závada byla na vozidle již v době prodeje. Řada případů končí u soudního znalce. Pokud autobazar vozy nevlastní, nezbývá Vám nic jiného, než vše řešit s majitelem. Naše rada: Je nutné si vždy pečlivě autobazar vybírat, nejlépe v místě Vašeho bydliště, zjistit si reference a zkušenosti ostatních zákazníků a v neposlední řadě se informovat i na způsob prodeje (mezi kým bude uzavřena prodejní smlouva a kdo je vlastníkem). Pokud najdete seriozního a solidního prodejce, vždy s Vámi najde společnou řeč k Vaší spokojenosti.