AKCE Září 2010

20.08.2010 08:38

   Tento měsíc se kromě zvýhodněné výměny brzdové kapaliny, rozvodových sad a hnacích řemenů zaměříme také na zapalovací svíčky, filtry a komplet kabely zapalování.

   Podzim už nám klepe na dveře a spolehlivé ranní nastartování Vašeho vozu je pro každého z nás jistě nezbytností. Obzvláště, když musíte za prací dojíždět mimo město, ve kterém bydlíte.

 

  -------------------------------------------------------------------------------

Palivové filtry

   Základním předpokladem bezproblémové jízdy je čisté palivo. To je dopravováno palivovým čerpadlem přímo do vstřikovacího zařízení, příp. do karburátoru. Nečistoty obsažené v palivu vedou, zvláště u moderních vstřikovacích zařízení, ke zvýšenému opotřebení. Také voda vázaná v palivu může způsobit v důsledku koroze závažné škody. V nejhorším případě může dojít k úplnému selhání vstřikovací soustavy a tím k zastavení vozidla.

Nečistoty (drobné částice nečistot, voda) se mohou do paliva dostat různými způsoby:
 • znečištěním během výroby, dopravy, skladování, oprav, atd.  
 • nečistoty mohou vniknout do nádrže také ventilací
 • nebo mohou pocházet z oxidace a znečištění stěn nádrže a přívodů paliva
 • výskyt vody v palivu, je způsoben kondenzací vodních par při poklesu teploty

   Takováto znečištění musí být z paliva odstraněna, aby se předešlo poškození či nefunkčnosti veškerých součástí palivového systému. Palivový filtr zachytí částice nečistot o velikosti 5 až 10 mikronů. Opotřebení vstřikovací soustavy, resp. karburátoru má za následek výrazně zvýšenou spotřebu paliva a snížený výkon motoru.  

Palivový systém 
 • karburátor
 • systém vstřikování paliva
 • palivový systém pro dieselové motory    

   Některé filtrační systémy mají zabudovaný systém pro automatickou detekci přítomnosti vody v palivu. Jakmile je dosažen maximální povolený stupeň obsahu vody ve filtru, rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce vozu.
   V zimním období dodávají výrobci paliv "zimní naftu". Určité množství benzínu přidané do paliva pro dieselové motory redukuje možnost, že palivo v nádrži zkrystalizuje. K této krystalizaci dochází při teplotách kolem -20°C a nižších vlivem mrazu. V některých filtrech jsou zahřívací součásti s termostatem, aby nemohla nastat teplota, při níž ke krystalizaci dochází. Dojde-li však k takové silné krystalizaci, musí být veškeré filtry vyměněny a palivová potrubí vyčištěna.

 

Vzduchové filtry 

Vzduchový filtr chrání Váš motor před nečistotami, které přijímá z ovzduší.  

V čem spočívá jeho funkce?
 • vzduchový filtr filtruje škodlivé částice nečistot nasáté z ovzduší 
 • omezuje hluk při sání vzduchu
 • omezuje nebezpečí nasání vody
 • zabezpečuje vstupní kontrolu sání vzduchu
 • minimalizuje pokles výkonu motoru  
Historie 

Původně byly k filtraci užívány vlhké síťoviny, poté mokré olejové filtry a v současnosti jsou užívány suché typy filtrů.

 

 

Kabinové (pylové) filtry   

   Kabinový filtr částic udržuje vnitřek vozu bez prachu a částic jako jsou pyly, saze ze vznětových motorů nebo částice z otěru pneumatik. Přitom je důležité, aby bylo dosaženo maximálního filtračního výkonu na prostoru, který je k dispozici. Díky speciální skládané technice se vlastní filtrační plocha zvětší, aniž by se přitom změnily rozměry filtru.    

   Ventilační systém je ve skutečnosti  téměř v přímém kontaktu s odsáváním koncentrací prachu, pylu a sazí z vozidla. Zejména pro řidiče/spolujezdce s alergiemi představují tyto vlivy často problémy. Stále více lidí trpí alergiemi a jsou tak vnímavější k problematice klimatizace a kabinových filtrů.

Řešení:  vozidla jsou již ve výrobním závodě vybavovány kabinovými filtry. Více než 70% vozidel je sériově vybavováno kabinovými filtry. Tato tendence stoupá. Kromě toho redukuje kabinový filtr efektivně povlak nečistot na předním skle vozu a zlepšuje tak viditelnost, zejména v noci.     

   Dnes se používají často kromě obyčejných prachových filtrů, filtry uhlíkové. Jejich plocha je pokryta aktivním uhlím a je tedy schopen pohlcovat pachy a částečně jedovaté látky. 

 

Kdy měnit kabinový filtr?  

    Kabinový vzduchový filtr musí být kontrolován a případně měněn každých šest měsíců, protože se postupně zahlcuje vlivem ovzduší. Hlavními znaky zahlcování či nasycení jsou:

 • výskyt mlhavých oparů v kabině vozu, které jsou obtížně odstranitelné
 • silné nepříjemné pachy při startování vozu
 • pokles výkonu vzduchových proudů ventilace

 

Olejové filtry  

   Motorovým olejem jsou mazány všechny pohyblivé části a funkční prvky v motoru. Spalováním se dostávají do motorového oleje jak částice nečistot, tak také zbytky po spálení, jako např. saze. Ty potom olej znečišťují, příp. zhušťují. V tom případě však již není zaručeno optimální zásobování olejem a korozní ochrana. Důsledkem je snížení výkonu motoru, příp. zvýšená spotřeba pohonných hmot a v nejhorší alternativě dokonce porucha motoru. Zvyšující se výkony motorů při snižující se spotřebě pohonných hmot kladou nejvyšší požadavky na konstrukci motorů. Pouze čistý olej může natrvalo zajistit neměnný výkon motoru. Olejové filtry zbavují oleje spolehlivě nečistot a pevných částic, jako prachu, kovových špon, karbonu, sazí, atd. Používají se u motorových, převodových a hydraulických olejů. U olejových filtrů tvoří kryt a filtrační vložka jednu jednotku. Vyměňují se při údržbě jako celek.

   Mohou mít integrovanou:

1. Zpětnou klapku: zajišťuje, aby se filtr a olejové vedení při vypnutém motoru nevyprázdnily a při startu motoru byl zaručen rychlý rozvod oleje.

2. Obtokový ventil: zajišťuje rozvod oleje při fázích studeného startu a při zřetelném překročení intervalu výměny, kdy je olejový filtr znečištěn.

 

Smysl olejového filtru

Kromě mazaní mají olej a olejový filtr také následující funkce:
 • chlazení:  vstřebávají a odvádějí teplo z místa tření a zážehu motoru
 • čištění:  olejem jsou zachyceny a následně odvedeny do filtru znečisťující částečky vznikající při tření. Olejový filtr je zachytí, stejně jako jakékoliv zbytky vznikající při zážehu motoru

Díky olejovému filtru jsou z oleje odstraněny částice nečistot, které by jinak společně s olejem tvořily brusnou pastu způsobující opotřebení motoru.

  Zapalovací svíčky

 

   Zapalovací svíčka je zařízení umístěné v hlavě válce motoru s vnitřním spalováním pracujícím na principu zážehového zapálení směsi vzduchu a paliva. Závitem je spojena s hlavou válce. Činná část zasahuje do spalovacího prostoru motoru. Horní část slouží k zajištění přívodu vysokého napětí ze zapalovacího systému na jiskřiště zapalovací svíčky.

   Základní funkce zapalovací svíčky je zapálení směsi vzduchu a paliva ve spalovacím prostoru motoru v přesně daném okamžiku.

 • Bezpečné zapalování - větší ochrana pro životní prostředí

  Nebezpečí vynechávání zapalování se snižuje na minimum. Tím se zamezuje negativním následkům vynechávání zapalování, jako jsou zvýšená spotřeba paliva a zvýšené emise škodlivých látek, které zatěžují životní prostředí.

 • Bezpečné zapalování - větší ochrana pro katalyzátor

  Jak důležitá je spolehlivost zapalování zapalovací svíčky se projevuje zvláště u katalyzátoru. Jeho životnost a účinnost se často zbytečně snižuje nepozorovaným vynecháváním zapalování. Zapalovací svíčky nabízejí účinnou ochranu katalyzátoru.

 

  

Nabízíme mimo jiné značky  BRISK

 

 

a NGK