AKCE Srpen 2010

22.07.2010 10:42

 

  Léto je v plném proudu, spousta z Vás dozajista plánuje výlet nebo dovolenou svým vlastním vozem, ať už do zahraničí nebo po krásách naší České země. Je důležité dbát na to, aby bylo Vaše auto v kondici a neměli jste obavy z toho, že v pořádku dojedete a opět se vrátíte domů !

 

 

  Proto pro Vás neustále máme velice zajímavou a žádanou "celkovou prohlídku vozu" za pouhých 179,-Kč.

 

Kromě objednání na výměnu Rozvodových sad "SKF" - sleva 20% a hnacích řemenů "GATES" - sleva 10%, navíc získáte výpis všech servisních úkonů, zohledněný k stavu tachometru Vašeho vozu.

 

Novinkou je výměna brzdové kapaliny SL6

speciální plničkou "ATE"

na systémy ABS, ESP, ASR za pouhých 780,-Kč !

 

 

 Výměna brzdové kapaliny

 

   Bezpečnost za volantem je vázána především na tři následující prvky: brzdy, tlumiče a pneumatiky. Tyto prvky tvoří tzv.„trojúhelník bezpečnosti". V případě, že dojde k poškození některého z těchto prvků, nemůže být vaše bezpečnost zaručena optimálním způsobem.  

 

Brzdový systém je prvním orgánem aktivní bezpečnosti vašeho vozidla. 

   Pokud dojde k poškození některého z těchto prvků, je výkon brzdového systému omezen. Je tedy nezbytné udržovat každý z těchto prvků v dobrém stavu a zabránit především prodloužení brzdné dráhy.

 

Příznaky opotřebení brzdového systému :
 • cítíte vibrace v brzdovém pedálu
 • nezvyklá reakce pedálu (sešlápnutí je tvrdé, elastické, měkké, dlouhé)
 • Vaše vozidlo je nestabilní (vibrace volantu, vychýlení ze směru při brzdění)
 • brzdy reagují příliš pomalu
 • brzdění je prudké, trhavé či hlučné
 • brzdná dráha je delší než obvykle

Jak často se musí měnit brzdová kapalina?


  
Výměna brzdové kapaliny umožňuje zachování původní kvality brzdění za všech podmínek, zabraňuje znehodnocení brzdové kapaliny vznikem bublin z par a oxidaci kovových prvků brzdového systému, které s ní přijdou do styku.                                                                                                                                                                  Výrobce brzdových systémů doporučuje

 • měnit brzdovou kapalinu každý rok
 • při doplňování dodržovat doporučení výrobce
 • nechat si každé 3 měsíce zkontrolovat bod varu brzdové kapaliny.

Proč se musí měnit brzdová kapalina?

  Aby bylo dosaženo maximální účinnosti brzdové kapaliny, je třeba ji pravidelně měnit. Podle způsobu jízdy se může brzdový kotouč ohřívat až nad 800 °C - tedy až do rudého rozžhavení - a tím může teplota brzdové kapaliny zvyšovat až nad 200°C. Brzdová kapalina je hygroskopická (pohlcuje vodu), přičemž se vzrůstajícím poměrem obsahu vody klesá bod varu (bod vzniku bublin páry). Poklesne li tento bod pod 155 °C, dochází k výpadku brzd - brzdový pedál vykonává při sešlápnutí zdvih naprázdno. Brzdová kapalina se musí ihned vyměnit! Proto je nutné obsah vody v kapalině, který snižuje její bod varu, pravidelně kontrolovat.                                                                                                                                                                

Nepřítelem brzdové kapaliny jsou teplota a vlhkost, neboť podporují riziko vzniku „vapor lock" kapaliny (přerušení přívodu vznikem bublin z par) a mohou učinit brzdový systém neúčinným.  Brzdová kapalina časem „stárne". Hlavní příčinou je saturace vlhkostí, i když je vůz zaparkován v garáži.

 

K čemu slouží brzdová kapalina?

   Nachází se v hydraulickém brzdovém obvodu a jejím úkolem je přenos síly z brzdového pedálu přímo na brzdy vozidla.

 

Proč je třeba kontrolovat bod varu?

   Brzdové kapaliny na bázi glykolu jsou hydroskopické, tj. vážou na sebe vodu, která snižuje bod varu (mokrý bod varu). V praktickém provozu je voda do brzdové kapaliny absorbována hlavně přes uzávěr vyrovnávací nádržky brzdové kapaliny, ale také přes pryžové hadičky a těsnění.

 

Jaké jsou důsledky nízkého bodu varu?

   Při intenzivním brzdění se brzdová kapalina zahřívá. Pokud je v brzdové kapalině voda, mohou vznikat tzv. parní plynové polštáře, které působí, že dojde pouze ke stlačení plynu a potřebná ovládací síla se brzdovou kapalinou nepřenese celá, brzdy nejsou dostatečně účinné. Navíc voda v brzdové kapalině snižuje její mazací účinek, způsobuje korozi kovových součástí apod.

 

Které prvky brzdového systému jsou zejména předmětem technické kontroly?

 

Brzdový systém, zásadní prvek pro vaši bezpečnost, je při technické kontrole předmětem důkladného prozkoumání.

 

Kontrolované prvky podílející se na brzdění jsou:
 • Ruční brzda
 • Lanka ruční brzdy
 • Ovládání ruční brzdy
 • Brzdový pedál 
 • Nádrž na brzdovou kapalinu
 • Těsnost hlavního brzdového válce
 • Brzdová hadice
 • Regulátor, omezovač brzdy  
 • Brzdové destičky
 • Brzdový kotouč
 • Třmen, brzdové válečky
 • Brzdový buben  
 • Systém asistence při brzdění
 • Vedení systému asistence brzdění
 • Čerpadlo systému asistence brzdění
 • Pohon čerpadla systému asistence brzdění
 • Protiblokovací zařízení - ABS

Abyste se vyhnuli opakované technické kontrole, nechte si brzdový systém zkontrolovat nebo absolvujte předběžnou technickou kontrolu.

 

   Teplota brzd se za chodu zvyšuje třením mezi destičkami a kotouči. Brzdová kapalina, která se nachází nejblíže (ve třmenech) podléhá znehodnocujícím teplotním vlivům nejvíce. Opotřebení destiček a kotoučů je kompenzováno snížením hladiny brzdové kapaliny v nádrži, aby mohla být zachována potřebná výška brzdového pedálu. Z toho důvodu není dobré plnit nádrž, je-li hladina na své nejnižší hranici, a pokud neproběhla celková výměna destiček a kotoučů, vyjma nouzových situací.

   Pokud zaznamenáte pokles hladiny brzdové kapaliny, který nelze vysvětlit opotřebením destiček či kotoučů, došlo v obvodu k úniku kapaliny a na palubní desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

   Pokud se brzdový pedál sešlapuje postupně a brzdná dráha je příliš dlouhá (ztráta tlaku), uvnitř hlavního válce došlo k úniku kapaliny, aniž by bylo možné tento únik zaznamenat vně obvodu a aniž by došlo ke snížení hladiny kapaliny.

 

Brzdové destičky:

 

 

 K čemu slouží brzdové destičky?

   Destičky jsou zásadním prvkem systému, jsou v kontaktu s kotoučem, vytvářejí tlak na kotouče, což vede k zabrzdění vozidla. Jejich výborný stav je tudíž zcela nezbytný.

Proč a kdy je nutné vyměnit brzdové destičky?

Výměna brzdových destiček umožňuje zachovat původní kvalitu brzdění za všech okolností: při volnoběhu, při zatížení a při intenzivním užívání.  K jejich opotřebení dochází důsledkem tření při brzdění. Je tedy důležité nechat destičky pravidelně kontrolovat a dát je vyměnit, jakmile se tloušťka obložení sníží na minimum.

Doba životnosti destiček závisí na typu vozidla, na jeho užívání a na kvalitě povrchu vozovek, po nichž se pohybuje.

Během brzdění se navíc zvyšuje zátěž na přední ose, přičemž na zadní ose se snižuje. Tím dochází k výraznějšímu opotřebení předních destiček a kotoučů než zadních.

 

 Brzdové kotouče:

 

 

   Kotouče jsou nedílnou součástí kol a je na ně vyvíjen tlak destiček, přičemž jedna působí na vnitřní stranu kotouče a druhá na jeho vnější stranu, čímž dochází ke vzniku silného tření snižujícímu rychlost až do úplného zastavení.

   Při každém zabrzdění jsou kotouče silně namáhány a jejich stav je závislý mimo jiné na optimálním výkonu brzdových destiček. Skutečnost je taková, že na opotřebený disk nejsou destičky schopné vyvíjet dostatečný tlak nezbytný k úplnému zabrzdění

 Proč a kdy je nutné vyměnit brzdové kotouče?

   Výměna kotoučů umožňuje zachování původní kvality brzdění, při volnoběhu či při zatížení, přičemž je zachována teplotní odolnost pro případ intenzivního používání, aniž by došlo ke znehodnocení kotoučů a/nebo brzdové kapaliny.

   Stejně jako v případě destiček, kotouče je třeba pravidelně kontrolovat a dát je vyměnit, jakmile se jejich tloušťka sníží na minimum, a/nebo jakmile míra jejich deformace přesáhne tolerance určené pro každé vozidlo.

Doba životnosti kotoučů (stejně jako v případě destiček) závisí na typu vozidla, na jeho stylu užívání a na kvalitě povrchu vozovek, po nichž se pohybuje.