Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní služby od    dovozu/prodeje auta, přihlášení, až po pravidelný servis             a hlavně výhody pro registrované zákazníky!

 

  Provádíme

 • Dovoz/prodej ojetých vozidel z EU, spojený s odbornou prohlídkou, poradenstvím a diagnostikou
 • Příprava vozu na STK a Emise
 • Zjištění identity vozidel ve spolupráci se společností cardetect
 • Diagnostika řídících jednotek na vozy evropské /japonské vozidla
 • Digitální geometrie (8-senzorová BOSCH)
 • Digitální měření autolaků
 • Kompletní pneuservis
 • Nástřik podlahy (nosníků, opravné nástřiky)
 • Opravy autoskel
 • Opravy elektroinstalací
 • Opravy motoru
 • Plnění a čištění klimatizací
 •  opravy karoserie
 • Seřizování světel
 • Montáž denní svícení
 • Montáž tažných zařízení
 • Odtahová služba
 • Autodoprava - podvalník na os.vozy, nákladní vůz Ford Transit Maxi (momentálně není vůz k dispozici)

  Po dobu opravy Vašeho vozu Vám zapůjčíme náhradní vozidlo

 

 Zajišťujeme

 • Autolaky
 • Zprostředkování STK a Emisí
 • Servis Vašeho vozu ON-LINE   NOVINKA
 • Rozbor kvality nafty „Diesel Program“   NOVINKA
 • Oprava Vašeho vozu nebo nákup zboží na splátky od společnosti Home Credit   NOVINKA

Půjčka Home Credit

 •  Pojištění povinného ručení a havarijního pojištění u Allianz pojišťovny, a.s.

Povinné ručení Allianz, havarijní pojištění                                              

 • Auto na splátky nebo úvěr u společností                                                           ESSOX,s.r.o. a GE Money Auto, a.s.

 

Úvěr a leasing Essox, půjčky na splátky     Úvěry od GE Money, půjčky na splátky

 

Služba při výběru a koupi ojetého vozu

 

 • Chcete si koupit ojetý vůz?Ojetý vůz, použitý vůz, staré vozidlo

 • Rozhodujete se, kde ho koupit?

 • Nejste si jisti, zda Vám prodejce dá všechny důležité a podstatné informace o nabízeném vozidle?

 • Víte, na co vše si při koupi ojetého vozu dát pozor, na co se zaměřit? 
 • Chcete si být jisti, zda jste koupili správně?

 

Nabízíme Vám službu prohlídky vozu odborníkem,

vč. provedení diagnostiky řídící jednotky přímo na místě

a diagnostiky laku karoserie.

 

Výhody:
 • znáte okamžitě kompletní historii a stav motoru vozidla
 • jste si jisti, že se neobjeví skrytá závada a své nově koupené vozidlo druhý den nastartujete atd.
 • znáte stav karoserie (zda nebylo vozidlo bourané a znovu nalakované atd.)

Partner Auto profiteamPodvozek

  

Výfuk BosalBachmann Autoservis

  

Identifikace vozu

Záruční doba a reklamační řád

 1. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č.40/1964 sb., Občanský zákoník v platném, znění.

 2. Na fyzickou nebo právnickou osobu, která není spotřebitelem ve smyslu Zákona na ochranu spotřebitele, se vztahuje právní úprava dle zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

 3. Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 4. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.
 5. Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu nebo faktura, popřípadě stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace. V tomto dokladu je nutno uvést stav tachometru při výměně dílu.

 6. Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

 7. Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit vadné zboží, fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží a doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).

 8. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

 9. Záruka se poskytuje nejméně po dobu stanovenou zákonem a to ode dne převzetí vozu nebo zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejich užíváním, po převzetí nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé vyšší mocí (oheň, voda apod.).

 10. Záruční doba je stanovena na 6 měsíců u zboží, pokud nestanoví záruční list lhůtu delší, nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Na práci pak 3 měsíce.

 11. O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Pokud dojde v souvislosti se závadou reklamovaného dílu k následné škodě na vozidle, popř. na jiném majetku, vyhrazuje si prodávající možnost prodloužení lhůty potřebné k posouzení a to na nezbytně dlouhou dobu, kvůli posouzení reklamace výrobcem dílu. Pokud k vytčení vad využije odborné vyjádření zvoleného znalce, je závěr tohoto znalce pro obě strany závazný. Náklady znalce prodávající hradí při oprávněnosti reklamace a kupující při zjištění její neoprávněnosti.

 12. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě pravdivě všechny požadované údaje.

 13. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.